Brigádnici

Pomáhame se sháněním brigádniků

Co je personalistika

Posted on | Září 27, 2014 | No Comments

Personalistika představuje obor zaměřený na získávání lidí pro podnik, ale také na práci s nimi, motivaci a další činnosti související s pracovníkem.

Ve větších firmách najdete personální oddělení, které se stará o stávající zaměstnance, ale také provádí výběr nových pracovníků. Do těchto činností spadá předvýběr na základě zaslaných životopisů, pohovor, testy a reference.

Úkolem personalistů je také hodnotit pracovníky. Hodnocení by mělo být objektivní, ale zároveň vést ke zvýšení motivace. Důležitá je zpětná vazba. Měla by vždy být, ať už je pozitivní nebo negativní. Chybou některých manažerů je, že poskytují zpětnou vazbu, jen když chtějí kritizovat.

Některé firmy však personální oddělení nemají, nebo je natolik vytížené péči o stávající zaměstnance, že se nemůže soustředit na výběr nových pracovníku. To lze vyřešit tak, že sa najde personální agentura a naváže se s ní spolupráce.

Personální agentura může převzít celkově výběr zaměstnanců nebo jen některé dílčí úkoly s tím, že do firmy např. pošle několik uchazečů a zaměstnavatel si sám vybere. To už záleží na konkrétní společnosti.

Comments

Leave a Reply

About

This is an area on your website where you can add text. This will serve as an informative location on your website, where you can talk about your site.

Subscribe to our feed

Search

Admin